Registracni pokladny

Pokladna, známá jako pokladna, jako auto, musí být pravidelně kontrolována. V tomto příkladu však musí být toto přezkoumání dokončeno nejpozději dva roky od nového přezkumu nebo fiskalizace, přičemž přehled pokladní ceny Krakova kolísá v možnostech od 100 PLN do 200 PLN spolu s přístupem.

Povinnost přezkoumání pokladny pochází ze zdravých právních úkonů. Právním základem pro dvouleté období přezkumu finančního pokladníka je § 7 odst. 1 písm. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 písm. 1 vyhlášky ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 ve smyslu používání registračních pokladen. Spolu s předpokladem, a samozřejmě s ustanoveními čl. 61 odst. 3 trestního zákona, je neprovedení nebo předčasné provedení přezkoumání pokladny zjištěno při nesprávném vedení účetnictví a hrozí uložení pokuty za daňové trestné činy. Levnější variantou každé dvouleté revize je však její odstranění každý rok. Mluvíme-li o revizi registračních pokladen, měli bychom se zamyslet nad určením správného času, který je prezentován na principu daňového řádu. Podle umění. 12 odst. 3 tohoto zákona jsou lhůty popsané v měsících uzavřeny dnem toho měsíce, který odpovídá prvnímu dni data, a pokud takový den v běžném měsíci nebyl - poslední den posledního měsíce.

Povinnost dohlížet na datum kontroly registrační pokladny má žena, která se zabývá projednávanou fiskální pokladnou. Majitel by měl informovat servisního technika o nutnosti provést takové přezkoumání do dvou let od nové inspekce. Zaměstnanec pokladny by měl v titulu 5 dnů ode dne oznámení uživatelem registrační pokladny provést povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 rozhodnutí o pokladnách.

Přezkoumání technického stavu pokladny by mělo v první řadě prověřit stav všech kontrolních uzávěrů, stav bydlení, čitelnost daňových dokladů, pracovní program, správnost provozu, stav paměti a stav baterií.Daňový poplatník by se měl starat o data kontroly pokladny ve smyslu vyhnutí se vystavení trestům z části daňového úřadu.