Pokladna ipad

Každý podnikatel, který má naše pokladny v našem jménu, bojuje každý den s různými problémy, které tyto pokrmy mohou generovat. Pokladny stejně jako jiná elektronická zařízení nejsou bez výhod a někdy se rozpadají. Ne každý vlastník firmy ví, že v každém prvku, ve kterém jsou záznamy prováděny pomocí registračních pokladen, by mělo být druhé zařízení - pouze v případě selhání prvního.

Nedostatek záložní pokladny při prodeji výrobků nebo služeb může mít za následek uložení sankcí daňovým úřadem, protože to zabrání tomu, aby se prodejní dopis porušil v okamžiku poruchy hlavního zařízení. Dokumenty uložené v pokladně by měly obsahovat servisní knížku. V této skutečnosti jsou nejen všechny opravy zařízení zadány, ale stále vidí informace o fiskalizaci pokladny nebo výměně její paměti. Součástí servisního díla je také jedinečné číslo, které daňovému úřadu přidělí daňový úřad, název společnosti a adresa provozovny, kde je hotovost použita. Všechny tyto poznámky platí pro kontroly z daňového úřadu. Jakékoliv opravy v paměti pokladen, včetně jejich změny, jsou úkoly specializované služby, se kterou by měli všichni podnikatelé využívající registrační pokladny podepsat smlouvu. Co je dobré - měli byste informovat finanční úřad o všech změnách služby pokladníka. Prodej v pokladnách by měl být prováděn průběžně, takže při úspěšném zaplnění paměti pokladny je třeba si vyměnit svůj názor na nový, pamatovat si na čtení paměti. Čtení paměti pokladny, že existuje - obdobně při její opravě, ale také pouze autorizovanou osobou. Tato činnost musí být navíc prováděna v přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Od přečtení fiskální pokladny je vytvořen vhodný protokol, jehož kopie je doručena daňovému úřadu, a nová pro podnikatele. Tuto zprávu musí uchovávat spolu s dalšími dokumenty připojenými k pokladně - jeho chyba může být uložena uložením sankce úřadu.