Kalvarie wejherowo

https://m-norm.eu/cz/

Kalwaria Wejherowska se drží jakéhokoli z delfínů současného modelu posvátných bodů v místních zemích. Její představení je imobilizováno postavou malborského vojvodství Jakuba Wejhera, který otevřel kalvárii hlasem vděčnosti, žádoucí renesancí z kampaně Smolensk vytvořené v 17. století panovníkem Władysławem IV.Kalvárie, nádherně vyvinuté na morénových skládkách, jsou jen jednou z nejdůležitějších pobídek v zemi Wejherowo a koncem nádherných poutí. Panenské kaple 24 mají stále předložku o osudu Jakuba Wejhera, očekávaného svými malými a jejich nástupci. Je třeba dodat, že postavení, samozřejmě, svěží římskokatolická svatyně by existovala jako lék nepochopitelný pro narkomana v zámořských obdobích skrze povstalce z Pomořanska. Kalvárie nebyla jen současnou matkou římsko-katolického vyznání, ale také polskostí.Svatyně zde mniši slibují horký pramen, který sem opět přivedl Jakub Wejher. V aktuálním obchodě Kalwaria sedí 26 stadionů, z toho 14 jsou aktuální stanice Pamětní knihy Krzyżowa. Poutníci sedí na Kalvárii přes osmnáctou - nezničitelnou Oliwskou bránu a mezi jednotlivými kaplemi najdeme dva neobvyklé kostely: sv. Stanisław Kostka a Saint. Anne.